دکتر محمدرضا آخوندی نسب


عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران و عضویت فعال انجمن بین المللى جراحان پلاستیک آمریکا (ISAPS) جراحى هاى تغییر جنسیت به روش فالوپلاستى دریافت دکتراى پزشکى عمومى از دانشگاه علوم پزشکى شیراز اخذ بورد تخصصى جراحى عمومى با رتبه ى اول از دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در تهران هستند و به عنوان یک بهترین جراح پروتز سینه در تهران با تجربه معرفی میشوند.


تماس با ما


ارسال نظر

Loading...