دکتر فرزاد پاکدل


دکتر فرزاد پاکدل از سال 1389 بعنوان جراح پلاستیک و زیبایی وترمیمی چشم و قسمت فوقانی صورت و اربیت (حدقه) در بیمارستان رسول اکرم و در بخش خصوصی در کلینیک مرکزی شهر و از سال 1391 بصورت تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان چشم پزشکی فارابی اشتغال داشته اند و پیش از آن از سال 1381 در بخش دانشگاهی و خصوصی به چشم پزشکی اشتغال داشته اند. 

ایشان به عنوان یکی از بهترین جراحان پلک در تهران هم شناخته میشود.

تحصیلات آکادمیک

 • فارغ التحصیل برد تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1381
 • فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم و صورت از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1387 الی1389
 • دوره جراحی اربیت و اکولوپلاستی با تمرکز بر بیماری های تیرویید چشم در مرکز ( Academisch Medical Center hospital (AMC آمستردام/ هلند سال 2010
 • دوره تکمیلی جراحی اکولوپلاستی و اربیت در دانشگاه UCLA و
 • دوره تکمیلی جراحی اکولوپلاستی و زیبایی در مرکز Eyeaethetica دانشگاه USC سال2012

مناصب علمی و اجرائی

در حال حاضر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه چشم پزشکی، دپارتمان جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم از سال 1391

معاون مجمع تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران ((IRAVO از سال 1397 تا کنون،
معاون آموزشی دپارتمان جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1398 تا کنون.

پایه گذار و اداره کننده واحد زیبایی بیمارستان فارابی سال 1393 تا کنون

پایه گذار واحد جراحی آندوسکوپی اربیت (حدقه) در بیمارستان فارابی در سال 1393

مدیر پروفیشنالیسم بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از سال 1397 تا کنون)

عضو کمیته اخلاق بیمارستان فارابی مرکز تحقیقات چشم، از سال 1394-1399

معاون پژوهش مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393-1395

عضو مجمع تحقیقات عالی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1393 تا کنون

اداره کننده وبسایت انجمن جراحی ترمیمی و پلاستیک چشم ایران 1392-1395

مدیر اجرایی کارگروه پزشکی رژنراتیو و سلول های بنیادی در چشم پزشکی انجمن علوم و تکنولوژی معاونت ریاست جمهوری ایران. از سال 1394 تا کنون

عضو فعال انجمن های

 1. Active Member of the American Society of Ophthalmic Plastic & Reconstrcutive Surgeries (ASOPRS). (2014-now).
 2. Active Member of Association for research in ophthalmology and vision (ARVO). 2018-now.
 3. Life Active Member of Asia-Pacific Ophthalmic Trauma Society. 2019-now.
 4. Life Active Member of International Society of Ocular Trauma. 2019-now.
 5. Active Member of the AO Foundation. (2014-now).
 6. Active Member of the American Academy of Ophthalmology (AAO). (2013-now)
 7. Active Member of the Iranian Research Association for Ophthalmology and Visual Science Board. (IRAVO) (2016-now)
 8. Active member of the Iranian Society of Ophthalmology (IRSO). ( 2001-now)
 9. Active Member of the Iranian Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgeries (IrSOPRS)( 2009-now)
 10. Member of Scientific Commitee of Iranian Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgeries
 11. Member of the International Affair Committee of Iranian Society of Ophthalmology (2009-now)
 12. Member of European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS).(2004-2005)
 13. Member of Stem Cells and Regenerative medicine in Dermatology task force in Science and Technology Council in Presedential deputy of Iran. (2015-now)
   
 14. Member of Research Council in Iran Ophthalmology Network. (2015-2017)

در حال حاضر مشاور و عضو برد انجمن

 • انجمن بیماریهای تیروئید چشمی Member of Board: International Thyroid Eye Disease Society (ITEDS). Elected in December 2020.
 • انجمن جراحی پلاستیک و ترمیمی آسیا – پاسیفیک
 • Member of Board -Councilor: Asia-Pacific Society of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery (APSOPRS).Elected at the 23rd February 2021 AGM (Asia-Pacific General Meeting)

عضو برد تحریریه مجلات

 1. Editorial Board member. Indian Journal of Clinical and Experimental Ophthalmology. (March 2020-now).
 2. Editorial Board member. Medical Hypothesis Discovery and Innovations Optometry journal. (2020-now).
 3. iPlastic Journal           
 4. IP IJOOO International Journal of Ocular Oncology and Oculoplasty

داوری مجلات

 • Scientific Reviewer of “Journal of Ophthalmology”-American Academy of Ophthalmology 2010-2018.
 • Scientific Reviewer of Orbit journal
 • Scientific Reviewer of “American Journal of Ophthalmology” 2010-2012.
 • Scientific reviewer of “Journal of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgeries” 2010-now.
 • Scientific reviewer of “Journal of Ophthalmic and Vision Research” (JOVR). 2012-now.
 • Scientific reviewer of “Iranian Journal Ophthalmology”. 2010
 • Scientific reviewer of “Middle East African Journal of Ophthalmology”(MEAJO). 2012-now.
 • Scientific reviewer of “Iranian Journal of Medical Sciences” (IJMS). 2013-now.
 • Scientific reviewer of “Medical Journal of The Islamic Republic of Iran” (MJIRI). 2013-now
 • European Journal of Inflammation. 2017
 • The American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2017
 • Journal of Bina (ophthalmology journal in Farsi). 2010-now.
 • .
 • Scientific Reviewer of European Journal of Ophthalmology.
 • Scientific Reviewer of International Journal of Ophthalmology.
   
 • Director and Speaker Professionalism in Ophthalmology-1and -2 Workshops. Two days workshop. Conducted by Tehran University of Medical Sciences. Farabi Hospital. Jan 3 and 10 2019
 • Director of The 8th IRAVO conference. Tehran, Iran
 • Scientific Director (Focal Point) of Oculo-Facial Cancers, 2nd West Asia Cancer Conference. 29 Nov-2nd Dec 2017.
 • Scientific reviewer the sixth IRAVO seminar 2016.
 • Director of Workshop. one day workshop on Leader ship in Ophthalmology (LDP) conducted by american academy in ophthalmology (AAO) and iranian society of ophthalmology (IRSO) -Tehran Razi center.
 • A one day workshop on Leader ship in Ophthalmology (LDP)
 • conducted by american academy in ophthalmology (AAO) and
 • iranian society of ophthalmology (IRSO) –Tehran, Razi center – as
 • Director of Symposium. “Minimally Invasive Lacrimal Surgeries Symposium”. The 23rd Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology. Tehran, 28-31 October-1 2013.
   
 • Director of Evidence Based Medicine. Ophthalmic Plastic Department. Farabi Hospital. Tehran University of Medical Sciences. From Nov 2012-now.
   
 • Clinical epidemiology- a short course. conducted in Iran University of Medical Sciences. March 2010- October 2010.
 • Clinical Fellowship of Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgeries, Iran University of Medical Sciences, sept 2008, March 2010.

تماس با ما


ارسال نظر

Loading...